LEX PLUS

Zajišťujeme revize všech kategorií technických zařízení.

Jedná se o zařízení:

elektrická (revize instalace, hromosvody, el. spotřebiče, el. ruční nářadí, vysoké napětí - trafostanice),

tlaková (provozní revize, vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky tlakových nádob),

plynová (revize a kontroly plynových zařízení, odborné prohlídky kotelen),

zdvihací (revize a inspekční prohlídky zdvihacích zařízení, odborné zkoušky, inspekční prohlídky výtahů),

požárně-technická (revize přenosných hasicích přístrojů, revize venkovních a vnitřních hydrantů, kontroly požárních dveří, protipožárních klapek, protipožárních ucpávek a přepážek, nouzového osvětlení, zařízení pro odvod tepla a kouře, žebříků atp.).

Součástí nabídky jsou i revize a kontroly provozuschopnosti a servis EPS, jakož i revize a servis  EZS, CCTV.

V nabídce je také technické poradenství, zpracování analýz a studií kontinuity podnikání v technických souvislostech.

Provádíme profesní školení (školení obsluh a osob odpovědných za provoz).