LEX PLUS

V nabídce společnosti jsou následující služby:

Energetický audit je definován zákonem č. 406/2000 Sb. a návaznou vyhláškou č. 480/2012. Vyhláška stanovuje rozsah a obsah energetického auditu a energetického posudku, jakož i způsob jejich zpracování.

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy, kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu budovy a řadí budovu do příslušné energetické třídy. Požadavky na energetickou náročnost budov upravuje zákon č. 406/2000 Sb. a vyhláška č. 78/2013 Sb.

Kontroly energetické účinnosti kotlů a rozvodů tepelné energie se provádějí podle vyhlášky 194/2013 Sb., která vešla v platnost v srpnu 2013. Zákonem definovaná periodická kontrola (nejčastěji jednou za 10 let) musí být pravidelně zajištěna pro kotle s jmenovitým výkonem vyšším než 20 kW.

Kontroly klimatizačních systémů se provádějí podle vyhlášky 193/2013 Sb. Tato vyhláška požaduje provádět periodické kontroly klimatizačních systémů s chladícím výkonem nad 12 kW jednou za 10 let. V případě klimatizačních systémů s chladícím výkonem nad 100 kW je povinnost provádět kontroly jednou za 4 roky.

Svým zákazníkům nabízíme služby v oblasti získávání prostředků z dotačních programů v rámci ČR a Evropské Unie.