LEX PLUS

LEX PLUS je společnost specializující se na poskytování služeb vyžadovaných legislativou v oblasti BOZP, PO a technické inspekce. Nedílnou součástí nabídky je manažerské poradenství zahrnující aplikaci mezinárodně uznávaných metod a školení.

Poskytujeme všestranné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Zajišťujeme revize, kontroly a zkoušky elektrických, tlakových, plynových, zdvihacích a požárně-technických zařízení. V nabídce jsou i všechny kategorie profesních školení.

Pomáháme našim zákazníkům s implementací a údržbou systému řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a dalších. Poskytujeme poradenství směřující ke zvyšování výkonnosti v oblasti řízení podniků a pomáháme vytvářet realistickou perspektivu jejich dalšího rozvoje.

Zajišťujeme komplexní servis v oblasti energetiky a energetické náročnosti zahrnující energetické audity nebo posudky a v neposlední řadě také  kontroly účinnosti kotlů a klimatizačních systémů.