LEX PLUS

Pomáháme společnostem zvyšovat výkonnost a vytvářet realistickou perspektivu jejich dalšího rozvoje.

Zrealizujeme audit stávajícího stavu s ohledem na předmět podnikání a budoucí obchodní a firemní strategii společnosti.

Zpracujeme rizikovou analýzu a navrhneme alternativy rozvojových řešení.

Zajistíme koordinaci při implementaci zvolených řešení.

Předložíme verifikaci očekávaných efektů.

V nabídce společnosti jsou služby zahrnující mezinárodně uznávané metody:

- BSC (Balanced Scorecard)

ABC (Activity-Based Costing)

MBO (Management by Objectives)

Nabídka společnosti zahrnuje také poradenství v oblasti optimalizace procesů a řízení projektů (PMBOK, PRINCE2).

Nedílnou součástí nabídky je školení v oblasti řízení projektů včetně aplikace MS Project.